Tutkimus - Matkapuhelinsäteily on / ei ole haitallista terveydelle

Eilen julkaistu suomalaistutkimus sai paljon julkisuutta Suomessa.

"...Laajassa suomalaisessa tutkimuksessa ei ole löydetty näyttöä matkapuhelinten terveysvaaroista. HERMO-tutkimusohjelmassa selvitettiin matkapuhelinten lähettämien sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia ihmisiin.

Tutkijoiden mukaan soluviljelmillä, koe-eläimillä, koehenkilöillä ja laskennallisilla malleilla tehdyissä tutkimuksissa ei löytynyt näyttöä terveydelle haitallisista vaikutuksista..." - YLE


Uutisessa jäi epäselväksi kumosiko se tuloksillaan Säteiluturvakeskuksen aiemmin tänä vuonna julkaiseman "laajimman aiheesta tehdyn" tutkimuksen joka totesi:

"...Ainoa viite matkapuhelimen mahdollisesta vaikutuksesta todettiin niiden joukossa, jotka olivat käyttäneet matkapuhelinta ainakin 10 vuotta. Heillä oli hieman useammin kasvain samalla puolella päätä, jolla he olivat matkapuhelinta yleensä pitäneet..."matkapuhelin_säteily

Suomessa ei uutisoitu tutkimusta joka julkaistiin New Scientist lehdessä viime viikolla. Tutkimuksen mukaan solumuutoksia ei aiheudu ainoastaan aivojen kuumetessa mihin tutkimuksissa on tähän mennessä keskitytty.

"...Scientists found mobile signals can activate cell division – central to the growth of tumours - even at very low power levels..."Current safety guidelines assume health effects from mobiles can only occur when significant heating of body tissue occurs.

"This study shows biological changes in response to low level mobile phone radiation - something that could potentially have implications for health.

"Further research is required, however guidance based purely on thermal effects is clearly out of date..." - Telegraph


Tutkijat kehottavat usein turvautumaan varovaisuus periaatteeseen erityisesti lasten ollessa kyseessä,

"...Sir William Stewart Britannian Terveydensuojeluvirastosta (Health Protection Agency, HPA) vetosi lasten vanhempiin helmikuussa 2005, ettei alle 8-vuotiaiden tulisi käyttää kännykkää lainkaan ja että teini-ikäisten nuorten tulisi turvautua enemmän tekstiviesteihin... - Voimakännykkäsäteily

Voiman artikkelissa tuotiin esiin myös Suomessa hyssytelty uutinen WLAN verkkojen säteilystä. BBC:n toukokuussa esittämä Panorama ohjelma (video) wlan verkkojen vaaroista eritoten lapsille aiheutti Maailmalla kuohuntaa ja sai joitakin kouluja jopa kieltämään WLANin käytön tiloissaan. WLAN ja WiFi verkkojen vaaroja on sen jälkeen puitu monella sivulla.Technorati: , , , , , , ,

0 kommenttia:

Lähetä kommentti